Izvedba operacije Elektronsko poslovanje v podjetju FRIDRO d.o.o.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje podjetja FRIDRO d.o.o.
Kratica operacije: E-FRIDRO
Znesek sofinanciranja: 30.000 EUR


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis operacije z namenom in cilji operacije:
Z implementacijo elektronskega poslovanja želimo v podjetju FRIDRO d.o.o. dvigniti raven poslovanja ter omogočiti nadaljnjo širitev na tuje trge. 

1. Elektronska izmenjava med partnerji: 
Cilj tega ukrepa je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji, z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B za zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav ter večjo odzivnost na potrebe strank. 

2. Spletna stran za tuje trge:   
Cilj ukrepa je nadgradnja sodobne interaktivne spletne strani, ki bo ponujala vsebino v angleškem in nemškem jeziku, in bo tudi povezana s socialnimi omrežji. 

3. Spletna trgovina: 
Preko spletne strani podjetja www.fridro.si že deluje spletna trgovina, ki jo stalno nadgrajujemo. Vendar pa je na tej točki nujno potrebna postavitev prodajnega programa v angleškem in nemškem jeziku.

4. Produktno-prodajni video:
Izdelati želimo več produktno-prodajnih videov FRIDRO izdelkov v vsaj enem tujem jeziku (angleščina). Prepričani smo, da bomo z omenjenim ukrepom občutno povečali prodajo na tujih trgih, saj videi trenutno omogočajo največji doseg na socialnih omrežjih. Stranke si produkt po ogledu videa lažje predstavljajo, poleg tega pa video vsebine vzbujajo čustva in spodbujajo stranke k nakupu. 

5. Krepitev kompetenc – usposabljanja: 
V prvem sklopu se bo vodstveni kader udeležil usposabljanj in ozaveščanja na področju elektronskega poslovanja. V drugem delu pa bodo predstavljeni primeri dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0«, ki so jih uspešno izvedla tuja in slovenska podjetja, in se bodo izvajala na splošni oz. panožni ravni.

Finančna podpora:
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Rezultati operacije:
Z vzpostavitvijo oz. nadgradnjo elektronskega poslovanja bomo v podjetju okrepili svoj konkurenčni položaj in povečali možnosti prodaje na mednarodni ravni na podlagi neposrednih koristi v obliki: 
  • Stalnega zniževanja stroškov – proces nakupa oz. poslovni postopki, ki potekajo med kupcem in dobaviteljem, so kompleksni, intenzivni in spremljani z množico dokumentov (povpraševanje, ponudba, naročilo, dobavnica, račun dobavitelja, plačilni nalog) v obeh smereh. Neposredno elektronsko povezovanje bo v procesu nakupa znižalo zlasti stroške na področju izvajanja procesa ter izdelave in pošiljanja dokumentov. Avtomatizacija bo zaposlenim omogočila več časa za pogajanja o boljših nakupnih pogojih in ustvarjanje boljših odnosov z dobavitelji.
  • Skrajševanje poslovnega cikla – krajši poslovni cikel pomeni med drugim nižje stroške in hitrejši odziv na dinamične zahteve trga ter s tem seveda bistveno primerjalno prednost pred ostalimi ponudniki podobnih proizvodov; elektronsko poslovanje v primeru povezovanja z našimi dobavitelji in kupci ponuja bistveno hitrejše pošiljanje in sprejemanje naročil, računov, in drugih dokumentov.
  • Razvijanja učinkovitejše in uspešnejše pomoči in povezovanja z potrošniki - s tem, ko bomo našim kupcem izdelkov omogočili podroben opis svoje ponudbe in neposreden vpogled v stanje oziroma status naročil, bomo razbremeni svojo prodajno službo ter hkrati dvignili raven zaupanja in zadovoljstva odjemalcev.
  • Zniževanja stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti - omogočanje novih priložnosti zaradi časovno neomejene prodaje in tujih trgih, predvsem za manjše ponudnike kot je naše podjetje, ki drugače v nobenem primeru ne bi bili sposobni predstaviti svoje ponudbe na svetovnem trgu.

EKP

Pošljite povpraševanje

 
30+
let izkušenj
50+
strokovnjakov
200+
odposlanih paketov / dan
4500+
zadovoljnih strank